Wojciech Saługa

 Zdjęcie Zdjęcie

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2018 – 21.11.2018)

Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego - 5 kadencji


Wojciech Saługa urodził się w 1969 roku. W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1994-2002 pracował w ING Banku Śląskim.

W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, w latach 2002-2004 wiceprezydent Jaworzna odpowiedzialny za planowanie i inwestycje, urbanistykę, architekturę, geodezję, gospodarkę nieruchomościami oraz obsługę inwestorów.

W latach 2004-2005 Senator RP, a od 2005 roku Poseł na Sejm RP trzech kolejnych kadencji. W trakcie pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki (w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych. Od 2011 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jego pasją jest turystyka górska i żeglarstwo.