Zespół problemowy do spraw odpadów już działa

 Posiedzenie zespół problemowy do spraw odpadów . fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie zespół problemowy do spraw odpadów . fot. Tomasz Żak / UMWS
Przewodniczącym zespołu został wybrany Dariusz Jadczyk

Powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach Zespół problemowy do spraw związanych z odpadami zebrał się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym i otwartym przez Przewodniczącego WRDS Jarosława Wieczorka. Po jednogłośnym wyborze Dariusza Jadczyka, członka WRDS na funkcję Przewodniczącego Zespołu, pokierował on dalszymi obradami.

Zespół jest odpowiedzią na inicjatywę członków WRDS, która pojawiła się już w 2022 roku przy okazji obrad poświęconych problemom samorządów z likwidacją porzuconych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych. W jego skład weszło 2 przedstawicieli strony rządowej, 1 przedstawiciel strony samorządowej, 7 reprezentantów strony pracodawców i 4 osoby ze strony pracowników.

Zgodnie z uchwałą powołującą Zespół do jego zadań należeć będzie:

 • wypracowanie rekomendacji działań zmierzających do poprawy dostępności środków potrzebnych na usuwanie porzuconych odpadów w sytuacji, gdy nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń lub gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca do wykonania zastępczego;
 • podejmowanie kwestii związanych ze sposobami wykorzystania odpadów i technologiami służącymi temu celowi;
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach.

Podczas obrad ustalono, że na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym w II połowie sierpnia, w trakcie dalszych prac organizacyjnych, zakres tematyczny zostanie uszczegółowiony.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie zespół problemowy do spraw odpadów . fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie zespół problemowy do spraw odpadów . fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie zespół problemowy do spraw odpadów . fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie zespół problemowy do spraw odpadów . fot. Tomasz Żak / UMWS