Zespół problemowy WRDS ds. ochrony zdrowia

Zespół problemowy WRDS w Katowicach
ds. ochrony zdrowia

Strona rządowa:

  • dr n. med. Marek Kopała

Strona samorządowa:

  • Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Strona związkowa:

  • Halina Cierpiał - Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
  • Helena Ziółkowska - MZZ Pracowników Ochrony Zdrowia (OPZZ)
  • Iwona Borchulska - Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląsk Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (FZZ)

Strona pracodawców:

  • prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman - Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (BCC)
  • Violetta Dytko - Ślaski Związek Pracodawców Prywatnych (Konfederacja Lewiatan)

Uchwała nr 16/2/2018 w sprawie składu Zespołu