Opłata mocowa i przemysł motoryzacyjny

O wpływie opłaty mocowej na przemysł energochłonny oraz skutkach kryzysu gospodarczego w przemyśle motoryzacyjnym rozmawiano podczas lipcowych obrad plenarnych Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach, zorganizowanych w formie wideokonferencji

Podczas posiedzenia szczegółowo kwestię wpływu tzw. opłaty mocowej na przemysł energochłonny przedstawił Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wraz z przedstawicielami pracodawców przemysłu hutniczego, bowiem wprowadzenie tego rodzaju opłaty szczególnie odczuwalne będzie właśnie w tej branży i skutkować może znaczącymi konsekwencjami dla przyszłości hutnictwa w Polsce. Niepomyślny scenariusz dla hutnictwa w kraju, szczególnie odczuwalny byłby w województwie śląskim, wpłynąłby na kondycję gospodarczą regionu i wzrost bezrobocia. Wskutek przeprowadzonej dyskusji na ten temat WRDS w Katowicach podjęła stanowisko nr 30/2/2020, dotyczące realnego niebezpieczeństwa gwałtownego wzrostu bezrobocia oraz problemów gospodarczych szczególnie w województwie śląskim, jeśli przemysł energochłonny będzie zmuszony ponosić opłatę mocową.

Podczas obrad plenarnych WRDS zrelacjonowano również sytuację w zakładach motoryzacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Podkreślano zależność ich kondycji od światowego rynku motoryzacyjnego, borykającego się z kryzysem wywołanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Reprezentanci branżowych związków zawodowych wskazywali, że ta gałąź gospodarki dotkliwie odczuwa skutki zakłócenia łańcucha dostaw i zaburzenia zależności kooperacyjnych, stanowiących efekt pandemii. Wyrażano obawy, że w wyniku tej sytuacji może dochodzić do zwolnień grupowych w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych umiejscowionych w województwie śląskim.

W ramach spotkania członkowie WRDS mieli okazję zapoznać się z aktualnymi danymi dotyczącymi rynku pracy w województwie śląskim, które zaprezentował Marcin Flaczyński, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.