WRDS w czasach epidemii

fot. UMWS fot. UMWS
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach podejmuje wyzwania tego trudnego dla nas wszystkich czasu. W okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie brakuje, a wręcz przybywa zagadnień dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu

Mimo obowiązujących w okresie epidemii ograniczeń sanitarnych, dotyczących organizowania spotkań, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, podejmuje istotne dla regionu kwestie społeczno-gospodarcze. Regularnie odbywają się wideokonferencje Prezydium WRDS z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego oraz wojewody śląskiego, podczas których relacjonowane i analizowane są uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu, powstałe wskutek epidemii. Podejmowana jest tematyka istotna zarówna dla przedsiębiorców, jak i pracowników. WRDS nie stroni także od problemów w konkretnych przedsiębiorstwach.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania WRDS są mechanizmy mające na celu wspomaganie gospodarki, zarówno te już obowiązujące w postaci tzw. Tarcz Antykryzysowych, jak również dalsze poszukiwanie dostosowanych do aktualnej sytuacji rozwiązań legislacyjnych, fiskalnych i administracyjnych na rzecz gospodarki, pracodawców i pracowników. W wypadku już funkcjonujących mechanizmów stymulujących gospodarkę w okresie pandemii ważnym dla członków WRDS ich aspektem jest ich adekwatność, efektywność oraz sprawność ich wprowadzania.

Wyrazem tej postawy jest podjęte przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach stanowisko nr 29/1/2020 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie usprawnienia działań mających na celu wdrożenie programów pomocowych dla przedsiębiorców dostępnych dzięki zapisom tzw. Tarczy Antykryzysowej, uchwalonej w wyniku rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2.