Prace WRDS w 2021 roku

 fot. UMWS fot. UMWS
Obradowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

W spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący Rady będący przedstawicielami organizacji związków zawodowych oraz pracodawców wchodzących w skład WRDS, natomiast stronę samorządową reprezentowała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, a stronę rządową – Robert Magdziarz, II wicewojewoda śląski.

Podczas spotkania omówiono propozycje tematów, które w opinii członków WRDS powinny stać się przedmiotem prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku. Podkreślono, że najistotniejszymi zagadnieniami dla województwa śląskiego są kwestie społeczno-gospodarcze, związane zarówno z wpływem pandemii koronawirusa na stan gospodarki, jak i transformacją przemysłowych sektorów regionu. Wybrano tematykę kolejnego posiedzenia plenarnego WRDS. W trakcie spotkania podsumowano również funkcjonowanie Rady w ubiegłym roku.

Spotkanie prezydium WRDS odbyło się pod kierunkiem Jana Klimka, który do 10 stycznia 2022 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady, zgodnie z rotacyjnym systemem przewodnictwa w WRDS, wedle którego co roku reprezentant innej strony Rady piastuje tę funkcję. W tym roku przewodnictwo w WRDS objęła strona pracodawców, a przewodniczącym Rady został prof. Jan Klimek z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego.