Zmarł Jerzy Bernhard

Kondolencje przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Jerzego Bernharda

członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach,

reprezentującego w Radzie stronę pracodawców z ramienia Business Centre Club

Rodzinie oraz najbliższym

składamy wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Jan Klimek

Przewodniczący WRDS w Katowicach