Prezydium WRDS i European Action Day

Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS
W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyły się obrady prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Spotkanie poświęcone było sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem epidemicznym w kontekście Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego, który planowany jest na 1 października 2020 r. pod hasłem Europe needs steel, steel needs Europe

Inicjatorem tematyki obrad prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego była Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” oraz europejska federacja przemysłowa IndustriAll Europe. 

W obradach prowadzonych pod przewodnictwem Wacława Czerkawskiego uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Danuta Nowicka, Robert Warwas i Andrzej Kryj, Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, jak również Prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak, eksperci, a także przedstawiciele branży hutniczej. 

Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ Solidarność wraz z pracodawcami branży hutniczej i stalowej przedstawiła projekt stanowiska w najistotniejszych dla sektora kwestiach, apelując do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o jego podjęcie. 

Wiceprzewodniczący stron pracowników i pracodawców WRDS wyrazili gotowość i wolę podjęcia stanowiska. Prezydium WRDS przyjęło natomiast inicjatywę pracy nad opracowaniem stanowiska całej Rady, w oparciu o przedłożony projekt. 

Strona społeczna oraz strona pracodawców apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcia dialogu z przemysłem na rzecz ograniczenia kosztów i obciążeń regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców z sektora stalowego, poprzez powołanie zespołu roboczego na rzecz wypracowania nowych rozwiązań zabezpieczających sytuację konkurencyjną hutnictwa na arenie międzynarodowej.

Podczas obrad prezydium WRDS przedstawiono również szereg konkretnych postulatów, mających na celu zachowanie konkurencyjności przemysłu stalowego w Polsce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. UMWS

Załączniki
Stanowisko stron WRDS [PDF 228,5kB]