Problematyka zatrudniania cudzoziemców

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Problematyka zatrudniania cudzoziemców oraz procedury związane z tym procesem to kolejny przedmiot obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Tematyka ta została podjęta przez Radę na wniosek Konfederacji Lewiatan. Podczas spotkania strona pracodawców przekonywała o potrzebie wspomagania rodzimego rynku pracy pracownikami z innych krajów, w tym spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza w niektórych sektorach gospodarki, jak transport, budownictwo czy sektor usługowy związany np. z turystyką. Eksperci strony pracodawców przedstawili najistotniejsze kwestie stanowiące dla nich swoistą barierę czy też trudności w płynnym i efektywnym przeprowadzaniu procesu zatrudniania cudzoziemców, m.in. w kontekście trwającego procesu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Podkreślano, że kluczowym jest czas oraz sprawność i szybkość realizacji procedur, a także ich ujednolicenie.

Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą tez, które mogłyby znaleźć się w stanowisku wypracowywanym na forum WRDS odnoszącym się do poruszanej problematyki, zwłaszcza w przedmiocie możliwych uproszczeń procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS