Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach o edukacji i nauce

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
WRDS o utworzeniu międzyuczelnianego Centrum Badań i Rozwoju Technologii oraz międzyuczelnianego programu studiów medycznych

Grudniowe obrady plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach oraz Zespołu WRDS ds. ochrony zdrowia poświęcone były możliwości utworzenia międzyuczelnianego Centrum Badań i Rozwoju Technologii, międzyuczelnianego programu studiów medycznych oraz uzyskaniu wsparcia finansowego na realizację wybranych wdrożeń biomedycznych na bazie nowego centrum i rozpoczęcia produkcji zaawansowanych wyrobów medycznych na terenie województwa śląskiego.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci władz Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas posiedzenia przedstawiono zagadnienia związane z realizacją tego rodzaju przedsięwzięcia oraz konieczne jego uwarunkowania.

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego przedstawiając rzecz od strony władz wykonawczych samorządu województwa, wspomniał o opracowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030, przedsiębiorstwach z naszego województwa, które produkują wysokiej klasy sprzęt medyczny, uczestniczą w międzynarodowych targach medycznych oraz ich zmaganiach z rzeczywistością rynkową. Wspomniał także o progresie i coraz większym zainteresowaniu firm z naszego województwa w ubieganiu się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania Badania i Rozwój. Marszałek poinformował, że w perspektywie finansowej funduszy unijnych na lata 2021- 2027 samorząd województwa w dużej mierze chce wspierać właśnie rozwój medycyny oraz technologii medycznych, ponieważ upatruje w nim jeden z kierunków transformacji regionu w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Wspomniał także, że ma nadzieję, iż nowoutworzone w województwie forum akademickie będzie okazją do kreowania i premiowania międzyuczelnianych projektów.

Podczas posiedzenia Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski zrelacjonował również bieżącą sytuację epidemiczną w województwie śląskim w związku z epidemią koronawirusa.

Podziękowano także prof. Janowi Klimkowi, reprezentującemu w Radzie Związek Rzemiosła Polskiego za pełnienie w tym roku funkcji przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Zgodnie z rotacyjnym systemem przewodnictwa, usankcjonowanym ustawą regulującą działanie wojewódzkich rad dialogu społecznego od 11 stycznia 2022 r. przewodnictwo w Radzie obejmuje strona samorządowa, a jej przewodniczącym w 2022 r. będzie marszałek województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS