Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska

 WRDS WRDS
W gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne już posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, poprzedzone spotkaniem Prezydium WRDS.

Obrady plenarne poświęcone były problematyce regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Debatowano m.in. nad kwestią nowelizacji ustawy o odpadach w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także możliwością wyłączenia zakładów produkujących materiały wybuchowe spod obowiązku wprowadzania wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów, regulowanego ustawą o odpadach. Poruszono także zagadnienie systemu zabezpieczenia roszczeń, przy uwzględnieniu rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacjach – realizacja delegacji ustawowej wskazanej w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Wskutek przeprowadzonej dyskusji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego postanowiła  podjąć pracę nad przygotowaniem stanowiska WRDS odnoszącego się do omawianych kwestii.

Podczas obrad przedstawiono również informacje o realizacji Programu dla Śląska oraz pracach Komitetu Sterującego Programu dla Śląska.

W spotkaniu, pod przewodnictwem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, udział wzięli m.in. Mirosława Mierczyk-Sawicka, p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.