Spotkanie z udziałem przedstawicieli WRDS w sprawie szpitala w Rybniku

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego poświęconym sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

W szerszym gremium omawiano sytuację finansową i kadrową szpitala wojewódzkiego w Rybniku. Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone m.in. władze miejskie Rybnika, radni Sejmiku Województwa Śląskiego z Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, reprezentanci wszystkich funkcjonujących w nim związków zawodowych, członkowie rady społecznej szpitala, a także przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zasiadających w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach.

Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego wraz z Ewą Ficą, dyrektor szpitala przedstawiły uwarunkowania finansowe szpitala. Poinformowano również o tymczasowym zawieszeniu pracy czterech oddziałów szpitala: oddziału pediatrycznego, otolaryngologii dziecięcej, otolaryngologii oraz oddziału wewnętrznego.

- Rok 2020 zamknął się 33 mln 800 tys. zł straty. Na ostatni dzień grudnia krótkoterminowych zobowiązań było na 69 mln zł, a długoterminowych na 39 mln zł. Mamy również pożyczki, które zostały dużo wcześniej zaciągnięte na prawie 40 mln zł. Jeżeli nie będziemy płacić tych rat, to grozi nam zajęcie kontraktu – informowała dyrektor szpitala.

Sprawa szpitala wojewódzkiego w Rybniku i jego trudności stanęła w maju br. dwukrotnie na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podstawowym przedmiotem jej obrad była kwestia wypowiedzenia porozumienia zawartego przez dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala, na mocy którego realizowano odpłatność dla lekarzy i lekarzy rezydentów za tzw. zejścia z dyżurów oraz kontrowersji, które wzbudziła wśród personelu lekarskiego rezygnacja dyrekcji szpitala z jego postanowień. Zdaniem aktualnej dyrekcji szpitala, powołującej się na orzeczenie Sądu Najwyższego, na ma ona podstaw prawnych, jak również nie znajduje oparcia w możliwościach finansowych placówki. Ponadto Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wyznaczyła spośród siebie osobę, za zgodą zainteresowanych stron, której zadaniem było przeprowadzenie mediacji w celu zawarcia porozumienia w przedmiocie regulacji wynagrodzeń lekarzy w szpitalu wojewódzkim w Rybniku. Zadania tego podjął się Marcin Materna reprezentujący w WRDS Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który – również uczestnicząc w spotkaniu – zrelacjonował przebieg i rezultat mediacji.

Odnosząc się do kwestii wypowiedzenia warunków płacy lekarzy, które miało miejsce w zakresie tego elementu tj. odpłatności za tzw. zejścia z dyżurów, poinformowano, że ostatecznie wypowiedzenia otrzymało 79 lekarzy i 64 rezydentów. Przyjęło je 63 lekarzy (16 odmówiło) i 59 rezydentów (pięć osób nie przyjęło warunków zmieniających). Sytuacja ta miała również wpływ na decyzje o zawieszeniu pracy wspomnianych wyżej oddziałów szpitala.

Zaprezentowano finansowe wsparcie samorządu województwa dla szpitala wojewódzkiego w Rybniku. W latach 2018-2020 przekazano 49,2 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 9,7 mln zł na inwestycje. Z funduszy Unii Europejskiej pozyskano 22,4 mln zł. Marszałek Województwa Śląskiego poinformował , że 15 mln zł zasili konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku tytułem pokrycia strat, natomiast pod obrady Sejmiku Województwa trafi uchwała o uruchomieniu pakietu stabilizacyjnego w wysokości 25 mln zł na lata 2022-2023 na inwestycje w placówce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - prezentacja [PDF 248,5kB]

Filmy