Gospodarka i ochrona zdrowia w czasach epidemii COVID-19

 Logo WRDS Logo WRDS
Kwietniowe obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

U schyłku trzeciej fali pandemii tematem kwietniowych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach były konsekwencje gospodarcze pandemii COVID-19 w województwie śląskim oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemii.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bartosz Marczuk Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Piotr Nowak Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Hudzik Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Brygida Adamek Konsultant Wojewódzki z dziedziny epidemiologii.

Zaproszeni goście oraz eksperci, jak również członkowie WRDS m.in. w osobach Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego oraz Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego zrelacjonowali stan realizacji różnych form wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w dobie epidemii COVID-19, zarówno instrumentów stosowanych na terenie całego kraju, przewidzianych ogólnie obowiązującymi aktami prawa, jak również instrumentów opracowanych przez samorząd Województwa Śląskiego.

Zaprezentowano informacje dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie śląskim w warunkach epidemii COVID-19. Przedstawiono dane dotyczące zachorowalności na COVID-19 w regionie oraz informacje odnoszące się do liczby przeprowadzanych szczepień i form organizacji szczepień na terenie województwa śląskiego.

Ze względu na część zagadnień odnoszących się do systemu ochrony zdrowia, w spotkaniu brali również udział członkowie Zespołu WRDS do spraw ochrony zdrowia.