Sytuacja WORD w Katowicach tematem Prezydium WRDS

 fot. WRDS fot. WRDS
Sytuacja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, związana z trwającym w jednostce konfliktem społecznym oraz sporem zbiorowym była przedmiotem obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W spotkaniu 5 maja 2021 r., zorganizowanym na wniosek marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, będącego również Wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego udział wzięli: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach wraz z przedstawicielami kierownictwa jednostki oraz reprezentanci organizacji związków zawodowych funkcjonujących w jednostce.

Podczas posiedzenia zrelacjonowano aktualny stan przebiegu sporów zbiorowych. Przedstawiciele związku zawodowego trwającego w sporach zbiorowych przedstawili swoje oczekiwania co do możliwości ich zakończenia, m.in. w kwestii regulacji wysokości płac, natomiast kierownictwo Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego złożyło propozycje w przedmiocie podwyższenia wynagrodzeń pracowników. Propozycje te nie zostały przyjęte przez reprezentantów związku zawodowego toczącego spory zbiorowe. Skonfliktowane strony, przychylając się do apelu Prezydium WRDS, ustaliły kolejny termin rozmów w sprawie możliwości zakończenia sporu zbiorowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. WRDS  fot. WRDS