Obradowało Prezydium WRDS

 Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozmawiano nt. harmonogramu prac WRDS na pierwsze półrocze 2024

Było to pierwsze posiedzenie tego gremium pod przewodnictwem Jacka Zająca, reprezentującego w WRDS stronę związkową, a także pierwsze z udziałem nowego wojewody śląskiego Marka Wójcika, który ustawowo pełni rolę wiceprzewodniczącego Rady ze strony rządowej.

Głównym tematem spotkania było ustalenie harmonogramu prac WRDS na pierwsze półrocze 2024 r, zwłaszcza tematyki oraz terminów najbliższych posiedzeń plenarnych WRDS w Katowicach na podstawie propozycji tematów zgłoszonych wcześniej przez członków WRDS lub wniesionych podczas obrad.

Zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami w najbliższych miesiącach odbędą się trzy posiedzenia plenarne dotyczące problemów branży motoryzacyjnej i hutnictwa, ochrony zdrowia oraz gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Dwa ostatnie zagadnienia są przedmiotem prac Zespołów problemowych WRDS zmierzających do wypracowania stanowisk w omawianych dziedzinach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS  Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS  Posiedzenie Prezydium WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS