WRDS o ważnych dla Śląska gałęziach przemysłu

 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS
Odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Pierwsze w 2024 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone było najważniejszym problemom funkcjonowania hutnictwa stali oraz działań ukierunkowanych na poprawę kondycji sektora, a także wsparciu branży motoryzacyjnej i przeciwdziałaniu groźbie zwolnień grupowych w sektorze. Zarówno problemy przemysłu stalowego, jak i motoryzacyjnego szczególnie ogniskują się w województwie śląskim, w sposób istotny wpływając na gospodarkę województwa.

W obradach na zaproszenie przewodniczącego WRDS Jacka Zająca uczestniczyli m.in. Marzena Czarnecka - minister przemysłu, Krzysztof Bolesta – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Janusz Michałek - prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Tematyka podejmowana była na wniosek Dominika Kolorza,  wiceprzewodniczącego WRDS, reprezentującego stronę pracowników oraz Mirosława Motyki, reprezentującego w Radzie stronę pracodawców.

W dyskusji nad problematyką hutniczą poruszano kwestie dotyczące m.in. rozwiązań dotyczących kosztów energii, wsparcia unijnego i polskiego przemysłu energochłonnego w sytuacji trwale wysokich cen energii, kosztów opłat sieciowych, transformacji przemysłu w kierunku niskoemisyjnym, usprawnienia procesu inwestycyjnego dla przemysłu, ochrony konkurencyjności krajowych hut oraz ochrony krajowego rynku złomu.

Z kolei w części posiedzenia poświęconej przemysłowi motoryzacyjnemu akcentowano  gwałtowne spowolnienie produkcji występujące w wielu zakładach, przestoje i idące za nimi zwolnienia pracowników. Wskazywano także kierunki działań nastawionych na odwrócenie obserwowanych tendencji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS