Wiadomości

O systemie ochrony zdrowia w szerokiej perspektywie

 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach oraz zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia z udziałem przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, pracowników i pracodawców