Wiadomości

WRDS w czasach epidemii

fot. UMWS
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach podejmuje wyzwania tego trudnego dla nas wszystkich czasu. W okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie brakuje, a wręcz przybywa zagadnień dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionuWojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców

 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców
W Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Tym razem obrady zostały poświęcone problematyce procedur umożliwiających zatrudnianie cudzoziemców w województwie śląskim. Obradom przewodniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Dyskusja o ochronie zdrowia

 fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego.