Wiadomości

Dialog o hutnictwie

 Zdjęcie
Sytuacja branży hutniczej w Polsce oraz podstawowe problemy jej funkcjonowania były głównym tematem spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego