Stanowiska stron WRDS

Stanowisko 13/2/2023

W sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku


Stanowisko nr 11/7/2022

W sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Stanowisko nr 7/3/2022

W sprawie zastosowania rozwiązań i mechanizmów dostosowujących funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego do aktualnych uwarunkowań gospodarczych

Stanowisko nr 2/2/2020

W sprawie wyłączenia zakładów produkujących materiały wybuchowe z obowiązków wynikających z przepisów o monitoringu wizyjnym przewidzianym ustawą o odpadach

Stanowisko nr 1/1/2020

W sprawie sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem epidemicznym w kontekście Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego 1 października 2020 r.