Stanowiska stron WRDS


Stanowisko nr 2/2/2020

W sprawie wyłączenia zakładów produkujących materiały wybuchowe z obowiązków wynikających z przepisów o monitoringu wizyjnym przewidzianym ustawą o odpadach

Stanowisko nr 1/1/2020

W sprawie sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem epidemicznym w kontekście Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego 1 października 2020 r.