Wiadomości

Dialog o zdrowiu

 Zdjęcie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego oraz Zespół Problemowy ds. ochrony zdrowia spotkały się na wspólnych obradachDialog o hutnictwie

 Zdjęcie
Sytuacja branży hutniczej w Polsce oraz podstawowe problemy jej funkcjonowania były głównym tematem spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego