Wiadomości

Regionalny impuls dla rozwoju

 fot. BP Tomasz Żak
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. To propozycja dla regionu stworzona ponad politycznymi podziałami

Dialog o zdrowiu

 Zdjęcie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego oraz Zespół Problemowy ds. ochrony zdrowia spotkały się na wspólnych obradachDialog o hutnictwie

 Zdjęcie
Sytuacja branży hutniczej w Polsce oraz podstawowe problemy jej funkcjonowania były głównym tematem spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego