Wiadomości

WRDS o KWK „Krupiński”

 fot. Witold Trólka
Powołana przez Ministerstwo Energii grupa robocza przedstawiła podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego raport, który ma być główną rekomendacją w sprawie dalszych losów KWK „Krupiński”

Rok Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 fot. BP Tomasz Żak
Zmiana na stanowisku przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, podsumowanie podjętych przez ostatni rok działań oraz dyskusja na temat rządowych propozycji dotyczących „Programu dla Śląska” – to najważniejsze punkty posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach


Regionalny impuls dla rozwoju

 fot. BP Tomasz Żak
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. To propozycja dla regionu stworzona ponad politycznymi podziałami

Dialog o zdrowiu

 Zdjęcie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego oraz Zespół Problemowy ds. ochrony zdrowia spotkały się na wspólnych obradach