Wiadomości

Rok Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 fot. BP Tomasz Żak
Zmiana na stanowisku przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, podsumowanie podjętych przez ostatni rok działań oraz dyskusja na temat rządowych propozycji dotyczących „Programu dla Śląska” – to najważniejsze punkty posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach


Regionalny impuls dla rozwoju

 fot. BP Tomasz Żak
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. To propozycja dla regionu stworzona ponad politycznymi podziałami

Dialog o zdrowiu

 Zdjęcie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego oraz Zespół Problemowy ds. ochrony zdrowia spotkały się na wspólnych obradach