Uchwały WRDS


Uchwała nr 36/5/2023

W sprawie zmiany uchwały nr 28/4/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do spraw ochrony zdrowia

Uchwała nr 35/4/2023

W sprawie uchylenia uchwały nr 14/4/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu problemowego ds. edukacji

Uchwała nr 34/3/2023

W sprawie uchylenia uchwały nr 12/2/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

Uchwała nr 33/2/2023

W sprawie uchylenia uchwały nr 9/9/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu problemowego WRDS ds. inspekcji sanitarnej w województwie śląskim

Uchwała nr 32/1/2023

W sprawie uchylenia uchwały nr 5/5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska

Uchwała nr 31/2/2022

W sprawie zmiany uchwały nr 26/2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Uchwała nr 30/1/2022

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 33/1/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zawieszenia systemu UE ETS

Uchwała nr 29/5/2021

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 32/2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 24 września 2021 r. w sprawie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu katowickiego


Uchwała nr 27/3/2021

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 31/1/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 16 marca 2021 r. w sprawie wzmocnienia systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego

Uchwała nr 26/2/2021

W sprawie wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Uchwała nr 25/1/2021

W sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach na kadencję od 11 stycznia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.

Uchwała nr 24/3/2020

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 30/2/2020  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie niebezpieczeństwa jeszcze większego wzrostu bezrobocia oraz problemów gospodarczych szczególnie w województwie śląskim, jeśli przemysł energochłonny będzie zmuszony ponosić opłatę mocową


Uchwała nr 23/2/2020

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 29/1/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie usprawnienia działań mających na celu wdrożenie programów pomocowych dla przedsiębiorców dostępnych dzięki zapisom tzw. „tarczy antykryzysowej”, uchwalonej w wyniku rozwijającej się pandemii wirusa SARS CoV-2.

Uchwała nr 22/1/2020

W sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na kadencję od 11 stycznia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 21/4/2019

W sprawie wyboru przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uchwała nr 20/3/2019

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 28/2/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 22 października 2019 r. w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jako szansy dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce – potrzeba odpowiedzialnego wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku prawnego.


Uchwała nr 19/2/2019

W sprawie przyjęcia stanowiska nr 27/1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z 11 czerwca 2019 r. w sprawie modyfikacji Programu Czyste Powietrze oraz wspierania mieszkańców w stosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania.


Uchwała nr 17/3/2018

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do składu Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska”

Uchwała nr 16/2/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia

Uchwała nr 15/1/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, zmienionej uchwałą Nr 7/7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia


Uchwała nr 13/3/2017

W sprawie wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Uchwała Nr 8/8/2016

W sprawie zmiany uchwały Nr 5/5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska


Uchwała Nr 7/7/2016

sprawie zmiany uchwały Nr 6/6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia
Uchwała Nr 4/4/2016

W sprawie zatwierdzenia harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na pierwsze półrocze 2016 roku